PL EN DE

Apostille - legalizacja dokumentów

Apostille to poświadczenie, dzięki któremu można mieć pewność, że okazane pisma nie zostały sfałszowane. Choć dla zwykłego obywatela konieczność uzyskania klauzuli apostille stanowi kolejne utrudnienie stawiane przez urzędy, to jedynie ten sposób w pełni rozwiązuje problem fałszerstw, a jednocześnie skraca czas, jaki jest potrzebny urzędom na właściwe rozpatrzenie i zinterpretowanie dokumentu. Każda osoba, która chce wyjechać z kraju, powinna mieć na uwadze, że korzystając ze zdobytych w Polsce certyfikatów, ma obowiązek ich legalizacji.

 

Jakie czynności należy podjąć, gdy mieszkając poza granicami ojczyzny musimy przedstawić w lokalnym urzędzie akty zawarcia małżeństwa czy urodzenia dziecka lub inne dokumenty? Czym różni się legalizacja od klauzuli apostille? Przeczytaj artykuł, a uzyskasz niezbędne informacje.

 

Czym jest apostille?

 

W 1961 roku kilkadziesiąt państw podpisało Konwencję haską, która zniosła obowiązek legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wprowadzając tzw. klauzulę apostille. Klauzula ta to w uproszczeniu poświadczenie, iż konkretny dokument, którym posługujemy się w obcym kraju, jest autentyczny. Polskie pismo urzędowe z nadaną klauzulą jest traktowane w innych państwach jako oficjalne i ma pełną moc prawną.

 

Warto zaznaczyć, iż Konwencja haska reguluje, jak ma wyglądać apostille. Zgodnie z prawem, takie poświadczenie musi być sporządzone w formie kwadratu o bokach o długości co najmniej 9 centymetrów. Klauzula może być umieszczona na dokumencie lub dołączona jako załącznik. Obecnie klauzula apostille respektowana jest w 117 krajach, które są stronami Konwencji haskiej z 1961 roku.


pieczęć

 

Jak uzyskać apostille?

 

Zweryfikowanie pisma urzędowego przy użyciu klauzuli apostille jest konieczne, gdy chcemy przedłożyć je w urzędzie w innym kraju. Na wstępie należy przygotować dokumenty, które wymagają poświadczenia oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, przy czym opłata jest pobierana osobno za każdy dokument wymagający poświadczenia.

 

Oznacza to, iż w przypadku poświadczenia np. aktów urodzenia dwojga dzieci, wnioskodawca ma obowiązek wnieść podwójną opłatę. Aktualnie opłata skarbowa wynosi 60 zł. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym lub u inkasenta Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, adres placówki - ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa.


Procedurę nadania klauzuli apostille można zrealizować na dwa sposoby: osobiście lub drogą pocztową. Istotne jest, aby dokument, który chcesz poświadczyć, był dostarczony z podpisem i pieczęcią organu, który go wydaje. W przeciwnym razie, klauzula apostille nie będzie mogła zostać nadana. W przypadku, kiedy nie masz możliwości dostarczenia dokumentów osobiście, możesz poprosić o to członka rodziny, bez konieczności wypisywania pełnomocnictwa lub upoważnienia.


Musisz również wypełnić stosowny formularz, który dostępny jest w placówce lub na stronie internetowej MSZ.


Osobiste stawiennictwo jest jedną z najszybszych metod potwierdzenia autentyczności dokumentów. Klauzulę apostille otrzymuje się zwykle tego samego dnia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostarczona zostaje duża liczba dokumentów do poświadczenia.


Zgodnie z postanowieniami Konwencji haskiej z 1961 roku, państwa zobowiązane są samodzielnie wyznaczyć podmiot, który nadaje poświadczenia. W Polsce jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale nie w każdym przypadku. Chcąc uzyskać apostille na dokumentach potwierdzających ukończenie uczelni wyższych oraz szkół artystycznych, powinniśmy zwrócić się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Apostille a legalizacja dokumentów

 

Legalizacja dokumentów to potwierdzenie zgodności z prawem w miejscu ich wystawienia lub autentyczności pieczęci i podpisów na nich złożonych. Procedura ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku dokumentów potwierdzających posiadanie określonego wykształcenia. W niektórych państwach, również w Polsce, wewnętrzne regulacje zobowiązują do zalegalizowania dokumentu poświadczającego wykształcenie przed "wywiezieniem" go z kraju. Warto zaznaczyć, że jeżeli dokument zostanie zweryfikowany za pośrednictwem właściwych instytucji, wówczas wzrasta jego wiarygodność.


Legalizacji świadectw bądź dyplomów może dokonać konsul Rzeczypospolitej Polskiej, władze oświatowe lub akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym kraju członkowskim UE placówka dyplomatyczna bądź placówka konsularna państwa, na którego terytorium wydano świadectwo. Z kolei, gdy państwo, w którym został wydany dokument jest stroną Konwencji haskiej, która znosi wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wtedy legalizacja dokumentu zastąpiona jest klauzulą apostille dołączoną do pisma.

 

dokumenty

 

Apostille przy zakładaniu spółki

 

W przypadku zakładania spółki w Polsce potrzebne mogą być dwa rodzaje dokumentów opatrzonych klauzulą apostille: odpis z rejestru dla wspólnika będącego spółką jako potwierdzenie upoważnienia do reprezentacji oraz pełnomocnictwo do podpisania umowy spółki, jeśli wspólnik nie stawia się osobiście i zakłada ją za pośrednictwem pełnomocnika.

 

Warto jednak upewniać się każdorazowo, czy notariusz przeprowadzający czynność wymaga opatrzenia dokumentów klauzulą apostille. W niektórych wypadkach może nie być to wymagane. Zagraniczny inwestor zamierzający rozpocząć działalność w naszym kraju powinien bezwzględnie sprawdzić, czy dokumenty muszą zostać zalegalizowane oraz jaki jest czas oczekiwania na nadanie klauzuli.


Obecnie istnieje tendencja do upraszczania procedur i znoszenia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Określone zmiany w tym aspekcie wprowadziło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych pism.

 

Podsumowanie

 

Planujesz przeprowadzkę do innego kraju? A może chcesz wrócić do swojej ojczyzny? W obu przypadkach możesz potrzebować klauzuli apostille, aby posługiwać się ważnymi dokumentami w docelowym miejscu pobytu. Zastosowanie apostille reguluje Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Dzięki uzyskaniu pieczęci danym dokumentem można posługiwać się w innym państwie, które jest stroną wspomnianej Konwencji. W Polsce klauzulę apostille uzyskamy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.


Aktualny wykaz państw-sygnatariuszy Konwencji haskiej dostępny jest na stronie Referatu ds. legalizacji MSZ. Aby uzyskać odpowiedzi na inne nurtujące Cię pytania, skontaktuj się z Centrum Informacji Konsularnej MSZ, które zapewnia stałą obsługę telefoniczną.

Zobacz również

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Skontaktuj się z nami

Biuro Tłumaczeń Language Link 

 

Tel.: +48 12 341 55 76, +48 722 101 120, +48 533 324 624, +48 504 974 384

 

E-mail: office@language-link.pl

 

 

W sprawie tłumaczeń pisemnych prosimy o kontakt pod adresem: pisemne@language-link.pl
W sprawie tłumaczeń ustnych prosimy o kontakt pod adresem: ustne@language-link.pl
W sprawie wynajmu sprzętu i obsługi konferencji prosimy o kontakt pod adresem: konferencje@language-link.pl

 

Adres:

ul. Lea 64, 30-058 Kraków

Nasze biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00.

 

Numer rachunku bankowego: 83 1940 1076 3033 3503 0000 0000, kod Swift: BPKOPLPW

NIP: 945-196-53-59

REGON: 120523222Napisz do nas


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu uzyskania informacji na temat usługi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(-a) poinformowany(-a), że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Language Link Usługi Językowe Dorota Plutecka z siedzibą w Krakowie, ul. Lea 64.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
Copyright 2017 @ langugage-link.pl
tworzenie stron internetowych kraków
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
ul. Bronowicka 11 Kraków 30-084 Polska
X
Chcesz, żebyśmy do Ciebie zadzwonili?
Podaj nam swój numer telefonu
Proszę o kontakt